Liczba zabiegów potrzebna do całkowitego wyzdrowienia zależy od stanu zaawansowania choroby.
Najczęściej w przypadku jakichkolwiek dolegliwości zalecana jest seria minimum  10 zabiegów wykonywanych 2 razy w tygodniu ewentualnie raz w tygodniu W momencie uzyskania ewidentnej poprawy częstotliwość zabiegów można zmniejszyć do jednego w tygodniu. W przypadku uzyskania pozytywnych efektów końcowych terapii , wskazane jest dalsze okresowe powtarzanie serii zabiegowych lub pojedynczych zabiegów w celu zachowania zdrowia.

 Można przyjść na pojedynczy zabieg, gdy właśnie czujemy potrzebę wzmocnienia organizmu, dla relaksu, poprawy samopoczucia.

Dla profilaktyki zdrowia można ustalić dla siebie indywidualny rytm zabiegów np. raz na tydzień lub miesiąc.